GDPR

Information om behandling av personuppgifter

Samtycke via Alvestav Designs hemsida www.alvestav.se: Genom att klicka i boxen ”Jag godkänner",  (finns på sidor med kontaktformulär) samtycker du till vår behandling av dina personuppgifter enligt som här beskrivs:

"Dina personuppgifter kommer inte säljas eller användas av någon annan än Alvestav Design i marknadsföringssyfte genom digitala utskick. Du har rätt att kostnadsfritt och en gång per år, efter skriftlig begäran till oss, få information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig samt hur dessa uppgifter används. Du har även rätt att begära att vi rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om dig, samt återkalla ditt samtycke helt eller delvis.