Oct 6, 2020

B2B företag har mycket att tjäna på E-handel

B2B-marknaden tror på e-handel - men ingen vill ta täten

E-handel mellan företag är på gång, men utvecklingen går långsamt. Trots att antalet b2b-företag som säljer över nätet ökar, är det fortfarande bara ett av fyra som erbjuder tjänsten.

E-handelsrapporten Convert 2019 från Collector Bank, där man tittar på hur långt svenska företag har kommit med att förflytta sin försäljning och sina inköp till nätet. Rapporten, som har genomförts med hjälp av Kantar Sifo*, bygger på telefonintervjuer med 100 partihandelsföretag och 300 företag som köper varor eller tjänster via e-handel idag. Undersökningen är den mest omfattande i sitt slag och visar att viljan att handla över nätet är stor. En femtedel av företagen uppger att de gör merparten av sina inköp via e-handel idag. En tredjedel tror att deras inköp kommer att öka det närmaste året. 30 procent av företagen som handlar online gör det på e-handelssajter som i första hand riktar sig till konsument.

4 av 10 tror inte på ny försäljningskanal

Men trots det stora intresset för att handla över nätet är det fortfarande en outvecklad tjänst hos många säljande företag. Bara vart fjärde partihandelsföretag säljer sina varor via e-handel idag och i stort sett samtliga har även fysiska butiker.

– Bland dessa multikanalföretag är det en förvånansvärt liten andel av försäljningen som sker via e-handel, knappt en sjättedel. Det här är dock något som företagen tror kommer att öka – i snitt med 24 procent de kommande tre åren. Men det behöver gå ännu snabbare och någon måste våga ta täten, menar Jonas Ogvall.  

Enligt rapporten uppger fyra av tio partihandelsföretag att de troligtvis inte kommer att utveckla e-handel som en ny försäljningskanal, något som förvånar Jonas Ogvall.

– För den som förstår kraften i att sälja sina varor och tjänster över nätet, finns det stora möjligheter att öka sin omsättning. Företagsmarknaden är van att handla internationellt och för de som satsar, finns helt nya marknader att erövra. På samma sätt finns det en risk för de företag som väljer bort e-handeln, att köparna istället väljer en internationell aktör eller gör sina inköp på konsumentsajter.

Ett företag som lyckats väl med sin satsning på e-handel för B2B och som växer i raketfart är utmanaren Outofhome.se. Verksamheten startade som en beställningssida för företag, som i brist på bättre tjänster handlade i konsumentanpassade webbshoppar. Nu utmanar outofhome.se hela foodservice-branschen med en modern e-handelslösning för café, hotell, restaurang och andra storköksverksamheter.

– Målet är att vi ska kunna erbjuda allt till slutkunden. Vi ser att ju bredare sortiment vi har, desto fler produkter köper kunden. Varje vecka läggs fler leverantörer till och vi har 50 stycken som står i kö och väntar på att få börja sälja. Det händer alltså väldigt mycket och företaget ser annorlunda ut månad för månad, säger Jacob Hillestad, VD och medgrundare till outofhome.se.

Större företag handlar mer över nätet

Collectors rapport visar att e-handelsmognaden skiljer sig åt mellan branscher och hur stort företaget är. Företag inom bygg, installation, verkstad och industri handlar fortfarande främst från butik, medan hotell, IT och fastighetsbolag är flitiga handlare på nätet. Större företag, med en årsomsättning på över 500 MSEK och fler än 200 anställda, gör också en större andel av sina inköp över nätet än mindre företag. Framför allt är det förbrukningsmaterial, resor och hårdvara man handlar över nätet, men även IT-tjänster och utbildningar.

Som betalningssätt är det fortfarande faktura som gäller bland företagen. 91 procent använder det att jämföra med 38 procent som oftast använder kortbetalning. Betalningen är det som många ser som lite krångligt vid näthandel.

– När det kommer till betalningar gäller det att efterlikna B2C-flödet så mycket som möjligt, men anpassa det till företagsmarknadens behov. Där handlar man till exempel ofta med stora belopp som kräver signering. Eller så har inte alla på företaget tillgång till ett företagskort. Det är problematik vi måste ta hänsyn till när vi utvecklar framtidens betallösningar för e-handel B2B, säger Jonas Ogvall.

Att ändra företagens inställning till e-handel tar tid, även om det finns bra exempel. För att snabba på processen måste något företag våga gå i bräschen för förändringen, menar Jonas Ogvall:

– Amazon har inte väntat på att konsumenterna ska ändra sitt beteende, de har tvingat de som vill handla till ett nytt agerande. Lite så måste även B2B-företagen tänka. Framför allt den yngre generationen vill inte vara låst till vissa tider eller platser för att kunna göra sina inköp. För att inte tappa fart, måste företagen titta både 5 och 10 år framåt, säger Jonas Ogvall.

Länk till rapporten: www.collector.se/convert

Statistik ur rapporten

Statistik kring inköp:

 • 7 av 10 företag köper in varor och tjänster via e-handel idag.
 • Framför allt köper man förbrukningsvaror, resor och hårdvara via e-handel.
 • De flesta använder datorn för att göra sina inköp. 1 av 7 använder även mobilen. Bland de mindre företagen genomför en fjärdedel av företagen sin e-handel via mobilen.
 • 2/3 tror att de kommer att fortsätta handla online i lika stor utsträckning det närmaste året. 1/3 tror att inköpen kommer att öka.
 • Drygt hälften av företagen ser hinder för att öka inköpen via e-handel. Framför allt på grund av att det upplevs som opersonligt eller att man vill känna på varorna. Även tekniken kan ibland upplevas som krånglig.
 • 30 procent av företagen som e-handlar gör det på sajter riktade mot konsument. Framför allt är det små företag med färre än 10 anställda som använder konsumentsajter för sina inköp.
 • Viktigaste kraven på leveransen är att det ska gå snabbt och att man får en exakt tid för leverans. Därefter följer priset.
 • Företagen betalar till stor del sina e-handelsköp via faktura. En dryg tredjedel använder kortbetalning.

Statistik kring försäljning:

 • Var fjärde partihandelsföretag erbjuder e-handel idag. Främst företag inom hem, hushåll, kläder och kontor.
 • Hos företag som erbjuder både e-handel och fysisk butik sker knappt 1/5 av försäljningen via e-handel.
 • Drygt en fjärdedel av de partihandlare som erbjuder e-handel, tror att deras e-handelsomsättning kommer att öka med 30 procent eller mer de kommande 3 åren.
 • Bland partihandelsföretagen som inte säljer produkter via e-handel idag, tror en av fyra att de kommer att göra det inom två år.
 • I stort sett samtliga partihandlare som har e-handel, säljer till företag i Sverige.  Bara ca en tredjedel säljer till övriga nordiska länder. En fjärdedel säljer även till övriga Europa och en tiondel utanför Europa.
 • 8 av 10 e-handelsföretag erbjuder betalning via faktura. 3 av 10 erbjuder kortbetalning.

*Om rapporten

Undersökningen genomfördes under augusti månad 2018 av Kantar Sifo, på uppdrag av Collector Bank. Totalt har 100 partihandelsföretag med en årsomsättning på minst 5 MSEK, samt 300 köpande företag i olika storleksklasser och från samtliga branscher intervjuats per telefon.

Källa: Collector Bank rapport Convert 2019

Jun 14, 2021
Smyglansering av teknikföretaget Mivo

Nu ökar vi takten för Mivos marknadsföring och förbereder oss för kundbearbetning och nyförsäljning under hösten.

May 31, 2021
Nytt samarbete med Andara Group

Andara Group erbjuder rekryterings- och bemanningstjänster inom främst ekonomi, kontor och administration.

May 17, 2021
Bygg B2B-varumärke med innehållsmarknadsföring

För att nå framgång med B2B-innehållsmarknadsföring behövs för kunden ett användbart och informativt innehåll.