Feb 16, 2021

Digital marknadsföring för Lantmännen Functional Foods

Nytt uppdrag inom digital marknadsföring för Lantmännen Functional Foods. Jobbet innebär fortsatt utveckling av Lantmännen Functional Foods digital närvaro på den svenska och internationella marknaden.

  • Google Ad
  • Google Analytics
  • Social Media
  • E-postmarknadsföring

https://www.lantmannenfunctionalfoods.com/

Feb 16, 2021
Digital marknadsföring för Lantmännen Functional Foods

Nytt uppdrag inom digital marknadsföring för Lantmännen Functional Foods.

Jan 19, 2021
Bygg dina e-postlistor med Skrapp

Skrapp är ett Google Chrome-tillägg och webbapp som hjälper dig att bygga prospektlistor från dina Linkedin-sökningar.

Jan 18, 2021
Så hittar du nya säljleads med Linkedin Sales Navigator

Beskrivning och tips på hur du använder Linkedin Sales Navigator Pro för att nå nya potentiella kunder.