Feb 29, 2020

Har du en marknadsstrategi som fungerar?

Att ha en väl genomtänkt kommunikationsstrategi som mynnar ut i en marknadsplan, där aktiviteter genomförs, följs upp och utvärderas ger dig en bättre förutsättning att lyckas. Detta arbete kan jag hjälpa dig med och se till att det anpassas efter era behov. Om vi behöver ta in specialistkompetens tar jag rollen som beställare och kravställare gentemot vald leverantör.

Ring mig på 0766/321115

Jun 14, 2021
Smyglansering av teknikföretaget Mivo

Nu ökar vi takten för Mivos marknadsföring och förbereder oss för kundbearbetning och nyförsäljning under hösten.

May 31, 2021
Nytt samarbete med Andara Group

Andara Group erbjuder rekryterings- och bemanningstjänster inom främst ekonomi, kontor och administration.

May 17, 2021
Bygg B2B-varumärke med innehållsmarknadsföring

För att nå framgång med B2B-innehållsmarknadsföring behövs för kunden ett användbart och informativt innehåll.