Feb 29, 2020

Har du en marknadsstrategi som fungerar?

Att ha en väl genomtänkt kommunikationsstrategi som mynnar ut i en marknadsplan, där aktiviteter genomförs, följs upp och utvärderas ger dig en bättre förutsättning att lyckas. Detta arbete kan jag hjälpa dig med och se till att det anpassas efter era behov. Om vi behöver ta in specialistkompetens tar jag rollen som beställare och kravställare gentemot vald leverantör.

Ring mig på 0766/321115

Oct 13, 2020
Annonsera på Linkedin och nå nya kunder

LinkedIn har passerat 645 miljoner användare och är en kraftfull plattform där du kan nå din målgrupp, antingen via annonsering eller organisk räckvidd.

Oct 6, 2020
B2B företag har mycket att tjäna på E-handel

E-handel mellan företag är på gång, men utvecklingen går långsamt. Trots att antalet b2b-företag som säljer över nätet ökar, är det fortfarande bara ett av fyra som erbjuder tjänsten.

Oct 1, 2020
5 enkla tips för att öka din synlighet på webben

SEO, annonsering, sociala medier, e-post och fler idéer för att få besökare till din webbplats. En bra webbplats som är sökbar är kanske det viktigaste för ett litet företag ska växa.