Feb 29, 2020

Har du en marknadsstrategi som fungerar?

Att ha en väl genomtänkt kommunikationsstrategi som mynnar ut i en marknadsplan, där aktiviteter genomförs, följs upp och utvärderas ger dig en bättre förutsättning att lyckas. Detta arbete kan jag hjälpa dig med och se till att det anpassas efter era behov. Om vi behöver ta in specialistkompetens tar jag rollen som beställare och kravställare gentemot vald leverantör.

Ring mig på 0766/321115

Feb 16, 2021
Digital marknadsföring för Lantmännen Functional Foods

Nytt uppdrag inom digital marknadsföring för Lantmännen Functional Foods.

Jan 19, 2021
Bygg dina e-postlistor med Skrapp

Skrapp är ett Google Chrome-tillägg och webbapp som hjälper dig att bygga prospektlistor från dina Linkedin-sökningar.

Jan 18, 2021
Så hittar du nya säljleads med Linkedin Sales Navigator

Beskrivning och tips på hur du använder Linkedin Sales Navigator Pro för att nå nya potentiella kunder.