Mar 17, 2020

Har du koll på begreppen inom digital marknadsföring?

Bounce rate, Cookie, CPA, CPC och SEM? Det finns mängder av termer och förkortningar inom digital marknadsföring och jag har samlat några av dessa digitala begrepp. Så om du undrar vad som är vad inom digital marknadsföring kan du gå igenom min lista med några av de vanligaste begreppen du kan stöta på, när du t ex ska köpa annonsering online eller optimera din webbplats.

Här är några förklaringar:

Alt-text

Beskrivningen av en bild som publiceras på en webbplats. Alt-text ökar bildens relevans vid bildsök på sökmotorer.

Avvisningsfrekvens / Bounce rate

Procent av besökarna som lämnar sajten utan att klicka vidare.

Cookie

En cookie är en liten fil bestående av bokstäver och siffror som laddas ned på din dator när du går in på vissa webbplatser. Cookies gör det möjligt för webbplatsen att känna igen din dator. Används t.ex vid intressebaserad annonsering för att identifiera användare som har samma intressen så att man kan visa mer anpassade/riktade annonser. Används även vid remarketing.

CPA (Cost-per-action)

Kostnaden för reklam som bygger på att en besökare tar del av särskilt definierade åtgärder som svar på en annons. ”Åtgärder” inkludera sådana saker som en försäljningstransaktion, ett kundförvärv eller ett klick.

CPC (Cost-per-click)

Kostnaden för reklam baserat på antal klick annonsen fick.

CPL (Cost-per-lead)

Kostnad för reklam baserat på antalet leads annonsen genererade.

CPM (Cost-per-mille)

Kostnad per 1 000 exponeringar. Vanligaste betalningsmodellen för banner/display-annonsering.

CPS (Cost-per-sale)

Kostnaden för reklam baserat på antal försäljningar. (många gånger synonymt med CPA)

CPV (Cost-per-view)

Betalningsmodell på Youtube.

CTR (Click-through-rate)

Andel av klick i förhållande till visningar. Ett sätt att mäta framgången med en online reklamkampanj på en viss webbplats eller effektiviteten i en e-kampanj med antalet användare som klickat på en viss länk.

CVR (Conversion Rate)

Andel av besökare till webbplats som har utfört ett mål (t ex köp, intresseanmälan, nedladdning av dokument).

Impression / visning

Impressions är antalet gånger som en annons exponerats, oavsett om den klickats på av användaren eller inte. Och oavsett om den faktiskt har blivit sedd. En annons kan laddas på en sida men användaren scrollar aldrig så långt så annonsen blir sedd.

Ingående länk / In-bound link

Länkar från andra webbplatser till din. En viktig källa för trovärdighet och sidranking i SEO-sammanhang.

Keyword (nyckelord)

Det ord eller fras som användaren anger till sökmotorerna. Ett begrepp som används för (sökords)optimering av innehåll på en hemsida.

Konverteringsoptimering (även CRO –Conversion Rate Optimisation)

Optimering av (främst) hemsidan för att öka konverteringar. Kan t.ex. vara effektiv check-out procedur, pop-up med formulär för att prenumerera på nyhetsbrev, tydliga CTA etc.

KPI (Key performance indicator)

Viktigaste nyckeltalen för att mäta effekt. Bör linjeras med övergripande affärsmål.

Landningssida / Landing Page

Den sida som en besökare ”landar på” när man klickar på en länk i sökresultatet. Kan vara första sidan på webbplats, en produktsida på webbplats eller speciellt framtagen kampanjsida.

Metataggar / Meta tags

Parametrar som inte syns för webbesökaren men som används för att beskriva innehållet på en hemsida eller webbsajt för sökmotorerna.

Organiskt sökresultat

Det sökresultat som inte är sponsrat/betalt. Resultaten presenteras i ordning efter hur väl SEO optimerade sidorna är i förhållande till sökordet/frasen.

PPC (Pay-per-click)

Affärsmodell där man betalar bara för klick. Ofta synonymt med betald sökordsmarknadsföring.

Quality Score

Ett mätvärde som Google ger dig för hur relevant din annons, sökord eller webbplats är.

Reach / räckvidd

Hur många personer i målgruppen som teoretiskt har kunnat sett reklamen/kampanjen. Se även Impression.

Remarketing / Retargeting

En metod som används för att köpa annonsvisningar endast mot användare som tidigare har besökt och utfört särskilda handlingar på en webbplats.

SEM (Search Engine Marketing)

Betald sökordsannonsering, främst Google AdWords.

SEO (Search Engine Optimization-sökordsoptimering)

Olika sätt att få en webbsida att synas så högt upp som möjligt bland organiska resultaten vid sökningar på sökmotorer (ex. Google). Arbetet med SEO är kombinationen av taktik och strategier som inkluderar optimering av innehåll, användarvänlighet, målgruppsanpassning, design, nyckelordsplacering, länkbygge, social och viral marknadsföring och andra online & offline - aktiviteter som syftar till att ge mer avkastning i form av ökad organisk trafik från sökmotorer.

SERP (Search Engine Result Page)

Sökresultatet som visas när du söker efter något i en sökmotor.

Session / Besök

Ett besök på webbplatsen.

Jun 14, 2021
Smyglansering av teknikföretaget Mivo

Nu ökar vi takten för Mivos marknadsföring och förbereder oss för kundbearbetning och nyförsäljning under hösten.

May 31, 2021
Nytt samarbete med Andara Group

Andara Group erbjuder rekryterings- och bemanningstjänster inom främst ekonomi, kontor och administration.

May 17, 2021
Bygg B2B-varumärke med innehållsmarknadsföring

För att nå framgång med B2B-innehållsmarknadsföring behövs för kunden ett användbart och informativt innehåll.