Nov 2, 2020

Ny webbplats för Zenita Security

Zenita Security är ett specialistföretag inom teknisk säkerhet

Företaget säljer och anpassar avancerade säkerhetssystem inom larm, lås- och passersystem, kameraövervakning och personskydd. Målgruppen består främst av större privata företag och offentlig sektor med kritisk infrastruktur, men också exklusiva hem där stora krav på säkerhet och skydd ställs. Några av kunderna är Stockholms Hamnar, Stockholms Universitet, Tele2, Klarna och Stockholms Stad mfl.

Webbplats med tydligare design och innehåll

Webbplatsen har fått tydligare grafisk design och skarpare innehåll som attraherar både befintliga och nya kunder. Webbplatsen är utvecklad i CMS Webflow.

Zenita Security Webbplats 2020

Besök hemsidan www.zenita.se

Nov 9, 2020
Nytt samarbete med Axlås Solidlås

Nytt spännande samarbete med Axlås Solidlås för utveckling av varumärket.

Nov 9, 2020
Tips för bättre nyhetsbrev

Nyhetsbrev kan vara en riktigt effektiv marknadsföringskanal för att bygga kundrelationer och sälja mer.

Nov 2, 2020
Ny webbplats för Zenita Security

Zenita Security är ett specialistföretag inom teknisk säkerhet.